Vaders

TIEN FEITEN NA TIEN JAAR

  • Bij 50% van de plaatsingen is geen vader in beeld (afwezig; zie cirkeldiagram).
  • Om betrokkenheid van vaders te faciliteren bij de andere helft van de plaatsingen heeft het moederkindhuis een vaderschapsparticipatie plan: het “pappaplan“.
  • Een voorwaarden voor dit “pappaplan” is dat vader geen veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en zich committeert aan de huisregels van het moederkindhuis.
  • Bij 32% van de plaatsingen is een vader betrokken die geen gebruik mag, kan of wil maken van het pappaplan, maar wel contact heeft met moeder en/of kind(eren) op bezoekmomenten of tijdens een omgangsregeling (op afstand).
  • Met een pappaplan ontstaat een begeleidingsrelatie met het moederkindhuis en mag vader ook buiten de bezoekmomenten om in het moederkindhuis komen. Hierbij hoort minimaal één gesprek per week met de persoonlijk begeleider van het gezin.
  • Bij 18% van de plaatsingen is er met vader en moeder een pappaplan gemaakt.
  • Het moederkindhuis geeft een reiskostenvergoeding aan pappaplan-vaders die om aantoonbaar financiële redenen niet structureel naar het moederkindhuis kunnen komen.
  • Het inpandige appartement van het moederkindhuis biedt één plek waar een vader samen kan wonen met moeder en kind(eren).
  • Een pappaplan lijkt een licht positief effect te hebben op de uitkomst van het traject. Het feit dat moeder de capaciteiten heeft om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met een opvoedpartner lijkt hierbij eerder een beschermende factor dan de bijdrage van vader zelf.
  • Een pappaplan wordt geboden zonder formele indicatie en aanvullende financiering.