Aanmelding

De aanmelding voor ons moederkind-gezinshuishuis loopt via het Driestroom volgens de volgende 3 stappen:

  1. Aanleveren Zorginhoudelijke Stukken. Moeder wordt aangemeld bij het Driestroomloket voor het aanleggen van een dossier over moeder en kind.
  2. Beoordeling Gezinshuisouders & Behandelcoördinator. Het dossier wordt voorgelegd aan ons als gezinshuisouders en de behandelcoördinator (gezondheidszorgpsycholoog) van ons moederkind-gezinshuis. Samen beoordelen wij of de hulpvraag van deze moeder voldoende aansluit bij de zorg die wij bieden binnen onze setting. Vaak stellen we nog aanvullende zorginhoudelijke vragen om daar een goed beeld van te krijgen.
  3. Kennismaking & Rondleiding. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met een rondleiding op locatie om te onderzoeken of moeder het ziet zitten om in ons moederkind-gezinshuis te komen wonen of er een wederzijdse klik is.

Stap 3 kan op verzoek ook naar voren worden geschoven.