Plaatsingsprocedure

Toegang tot ons moederkind-gezinshuishuis loopt altijd via het Driestroom loket volgens de volgende 4 stappen:

  1. Zorginhoudelijke oriëntatie & Plaatsingsadvies Hoofdbehandelaar. Moeder wordt aangemeld bij het Driestroomloket. verzamelt informatie over moeder. Het complete dossier (oriëntatie) wordt voorgelegd aan de hoofdbehandelaar van Driestroom. Deze beoordeelt of de problematiek van moeder passend is voor een Driestroom gezinshuis en geeft een plaatsingsadvies.
  2. Beoordeling Gezinshuisouders & Zorgcoördinator. Het dossier met plaatsingsadvies wordt voorgelegd aan ons als gezinshuisouders en de zorgcoördinator (gedragsdeskundige) van ons moederkind-gezinshuis. Samen beoordelen wij of de zorg die wij kunnen bieden aansluit bij de hulpvraag van deze moeder. Vaak stellen we nog aanvullende zorginhoudelijke vragen om daar een goed beeld van te krijgen.
  3. Kennismaking & Rondleiding. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met een rondleiding op locatie om te onderzoeken of moeder het ziet zitten om in ons moederkind-gezinshuis te komen wonen of er een wederzijdse klik is.
  4. Financiering. Als de stappen 1-3 positief zijn verlopen dan kan er worden geplaatst als er een geldige indicatie beschermd wonen kan worden overlegd in de vorm van een indicatie of beschikking (zie hierboven).

Stappen 1-3 kunnen vaak relatief snel worden doorlopen. Stap 4 kan soms een lange periode in beslag nemen als er nog geen indicatie of beschikking voor moeder is. Daarom wordt stap 4 vaak parallel aan de stappen 1-3 al opgepakt.