Meer over onze zorgonderneming

Sinds 2013 zijn wij als gezinshuisouders tevens eigenaar van onze eigen zorgonderneming. Deze is ingeschreven bij de kamer van koophandel als V.O.F. Driestroomhuis Twentyfourseven. Onze zorgonderneming bestaat uit drie onderdelen: 1.Gezinshuis Twentyfourseven, 2.Moederkindhuis Twentyfourseven en 3.Kinderdagverblijf 24|SEVEN.

Het Gezinshuis en Moederkindhuis vallen onder de Driestroom. Kernwaarden van Driestroomhuizen zijn kleinschaligheid en continuïteit van zorg. In de praktijk betekent dit dat gezinshuisouders altijd zicht hebben op de kwaliteit van zorg en aanspreekpunt hiervoor zijn zolang de zorg wordt geleverd. Wij hebben een franchisecontract getekend met de Ondernemersgroep van Driestroom (ODD). Op basis van ons ondernemingsplan en het succesvol afronden van het van het zorgassessment programma. De zorg valt onder het kwaliteitssysteem van Driestroom en de hoofdbehandelaar van Driestroom is hiervoor eindverantwoordelijk. Driestroom sluit contracten af met gemeenten en zorgkantoren m.b.t. zorginkoop en onze cliënten sluiten een zorg- en dienstverleningsovereenkomst af met Driestroom. Driestroom betaalt ons voor de geleverde zorgproductie. In ruil hiervoor dragen we een deel van onze omzet af aan Driestroom en aan de ODD d.m.v. een franchise fee. De kwaliteit van zorg valt onder de inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en wordt getoetst middels periodieke interne audits van Driestroom, schriftelijke verantwoording wordt afgelegd aan de inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het Kinderdagverblijf is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)en zorginhoudelijk onafhankelijk van de andere twee onderdelen van onze onderneming. De kwaliteit van zorg wordt geïnspecteerd door de GGD. Er worden kinderen opgevangen van ouders die verblijven in ons Moederkindhuis. De gemeente Berg & Dal financiert deze opvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI).