Moederkind-Gezinshuis

TIEN FEITEN NA TIEN JAAR

  • In 2013 werden de eerste moederkind-gezinshuizen opgericht in Nederland
  • In een moederkind-gezinshuis zijn professionele gezinshuisouders de continue factor in de begeleiding van moeders en kinderen. Vaak zijn dit zelfstandige ondernemingen, al dan niet onder de paraplu van een franchiseorganisatie zoals Driestroom
  • In 2020 noemt het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) 3 gezinshuizen met de doelgroep moederkind in het rapport “Gezinshuizen, cijfers in context
  • Bij een quickscan in 2024 werden 19 moederkind-gezinshuizen gevonden
  • Moederkind-gezinshuizen zijn kleinschalig met gemiddeld 4 plekken (range 2-8)
  • Vaak worden de gezinshuisouders ondersteund door een klein team van professionele pedagogisch begeleiders en/of vrijwilligers
  • ~50% van de moederkind-gezinshuizen heeft als doelgroep tienermoeders (tot 23 jaar)
  • In totaal zijn er ~80 moederkind-gezinshuisplekken verspreid over Nederland
  • Van deze plekken is ongeveer 15% ook geschikt voor een vader-moeder-kind plaatsing
  • In de provincies Flevoland, Zeeland en Limburg zijn geen moederkind-gezinshuizen.

…….