10 jaar MKH

Tien Feiten na Tien Jaar

  • Aantal Bewoners: 157 (8 plekken); 67 moeders, 6 vaders, 85 kinderen
  • Gemiddelde leeftijd moeder: 24 jaar (range 16 – 41 jaar)
  • Gemiddelde leeftijd jongste kind: 11,4 maanden (range -4 maanden – 5,5 jaar; 55% jongen: 45% meisje)
  • Plaatsing tijden zwangerschap moeder = aantal geboortes: 19 (x beschuit met muisjes)
  • Gemiddeld aantal kinderen per moeder: 1,25 (range 1 – 3)
  • Problematiek moeder: 28% LVB (IQ<70), 37% moeilijk lerend (70<IQ<85), 35% psychiatrie
  • Kader: 43% Vrijwillig (drang), 48% OTS (dwang); 9% terugplaatsing na UHP
  • Gemiddelde trajectduur: 11,7 maanden (range 14 dagen – 2,5 jaar)
  • Aanmeldingen: ~50 per jaar; 29% eerste zwangerschap, 55% moeder met kind(eren), 18% gezin met vader (NB: gemiddeld 8 plaatsingen per jaar = 16% aanmeldingen)
  • Aanmelders: 40% hulpverlener, 25% wijkteam, 35% jeugdbeschermer

=====

april 2023

Gemiddelde leeftijd = bij plaatsing

LVB: lichte verstandelijke beperking

OTS: onder toezicht stelling

UHP: uit huis plaatsing