Doelgroep

Doelgroep

kinderkamerMoeders met kinderen tussen de 0-4 jaar die uit zichzelf onvoldoende veiligheid en/of opvoedingsondersteuning kunnen bieden aan hun kind(eren) en te weinig netwerkondersteuning hebben om dit te compenseren.

Doelstelling

De moeders wonen in ons gezinshuis en krijgen een eerlijke kans om te groeien in het moederschap en daarvoor alle basisvaardigheden te ontwikkelen om voor zichzelf en hun kind te zorgen. Daarnaast oefenen ze om zelfstandig een huishouding te voeren en om goed met geld om te gaan. Ze leren nadenken over hun eigen normen en waarden. Ze leren hun grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. Ze leren om samen met andere moeders en later steeds meer zelfstandig een huishouden te runnen. Het doel is om binnen 2 jaar een helder beeld te krijgen van het perspectief van moeder en kind zodat daar een passende vervolg bij kan worden gezocht. Participatie van vaders wordt aangemoedigd, maar is maatwerk en de mogelijkheden moeten per situatie worden bekeken.