Doelgroep

Doelgroep

kinderkamerMoeders met kinderen tussen de 0-4 jaar die uit zichzelf onvoldoende veiligheid en/of opvoedingsondersteuning kunnen bieden aan hun kind(eren) en te weinig netwerkondersteuning hebben om dit te compenseren. Vaak is er sprake van LVB en/of psychiatrische problematiek. Er worden zorgen geuit over het welzijn van moeder en kind door de omgeving, betrokken hulpverlening of een instantie voor jeugdbescherming. Participatie van vaders is maatwerk en de mogelijkheden worden per situatie bekeken.

Contra-indicaties: zorgmijding, fysieke/verbale agressie en drugsgebruik. .

Doelstelling

De opvoedvaardigheden van moeder in kaart brengen en het perspectief van moeder en kind helder krijgen. De moeders wonen in ons gezinshuis en krijgen de kans om te groeien in het moederschap en alle basisvaardigheden te ontwikkelen om voor zichzelf en hun kind te zorgen. Ze leren nadenken over hun eigen normen en waarden. Ze leren hun grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. Ze leren om samen met andere moeders en later steeds meer zelfstandig een huishouden te runnen. Ze leren om verstandig met geld om te gaan. Het doel is om in een jaar het perspectief van moeder en kind vast te stellen zodat daar een passend vervolg bij kan worden gezocht.