Aanmeldingen

TIEN FEITEN NA TIEN JAAR

  • Aantal aanmeldingen / informatieverzoeken via onze website:~100 per jaar (vanaf 2016)
  • 50% van de aanmeldingen door (a.s.) moeders of hun informele netwerk en 50% door professionals
  • 20% van de aanmeldingen door (a.s.) moeders betreft een woonvraag en geen hulpvraag
  • Vanaf 2022 tendens naar meer aanmeldingen door professionals dan door (a.s.) moeders / informele netwerk
  • Professionele aanmelders: 40% hulpverlener, 25% wijkteam, 35% jeugdbeschermer (waarvan 52% WSG, 45% JB, 3% LdH)
  • 65% van de aanmeldingen door professionals betreft een crisissituatie met gewenste plaatsing binnen een week
  • Leeftijdsverdeling aangemelde (a.s.) moeders: 18- (13%), 18+ (42%), 23+ (26%), 30+ (19%)
  • Problematiek aangemelde moeder: 68% moeilijk lerend / lichte verstandelijke beperking, 32% psychiatrie
  • Kader aanmeldingen: 43% vrijwillig (of drang), 48% OTS (dwang), 9% OTS + UHP (terugplaatsing)
  • Gezinssamenstelling aanmeldingen: 29% eerste zwangerschap, 55% moeder met kind(eren), 18 % gezin met vader (waarvan ~5% alleenstaande vader; zie cirkeldiagram)

 

Legenda

M, moeder; Z, zwanger; K, kind; KZ, zwanger van 2de kind, KK; twee kinderen; K3+, drie of meer kinderen; V, vader; K+, één of meer kinderen

april 2023