Moederkindhuis

TIEN FEITEN OVER MOEDERKINDHUIZEN

  • Bij een quickscan in 2023 werden 76 moederkindhuizen (of ouderkindhuizen*) gevonden in Nederland. Samen hebben deze huizen ongeveer 510 plekken voor de opvang en begeleiding van moeder (ouder) en een kind, meestal in de voorschoolse leeftijd. Over het algemeen zijn moederkindhuizen kleinschalig van karakter met gemiddeld 6 plekken. Ongeveer 15% van de moederkindhuizen heeft meer dan 12 plekken op één locatie.
  • Een moederkindhuis (MKH) is een specialistische 24/7 jeugdzorgvoorziening voor moeders die hun kind onvoldoende stabiliteit en veiligheid kunnen bieden op verschillende leefdomeinen en té weinig netwerkondersteuning hebben om dit te compenseren. over het algemeen zijn de zorgen omtrent het welzijn van het kind vanuit de betrokken professionals groot. Agressie en verslaving zijn meestal contra-indicaties.
  • Binnen een MKH krijgt moeder een (laatste) kans om binnen het vrijwillig kader om een kinderbeschermingsmaatregel te voorkomen. Of er is al sprake van een ondertoezichtstelling (OTS).Of het kind wordt bij moeder teruggeplaatst na een eerdere uithuisplaatsing (UHP). Plaatsing in een MKH kan een UHP voorkomen of herstellen.
  • In een MKH wordt intensief gewerkt aan het opbouwen van een band tussen moeder en kind (hechting). Moeder leert basisvaardigheden in opvoeding en verzorging, leert omgaan met geld, en werkt aan een bestendig toekomstperspectief met opleiding/werk en een steunend sociaal netwerk.
  • Het verblijf in een MKH is meestal tijdelijk voor de duur van 6 maanden – 2 jaar. Middel gepersonaliseerde leerdoelen wordt toegewerkt naar goed genoeg opvoederschap met toekomstperspectief. Het plan wordt met regelmaat geëvalueerd met betrokken regievoerders of jeugdbeschermers. Aan het einde van het traject wordt een geschikte uitstroomplek gezocht met passende begeleiding.
  • Moederkindhuizen richten zich regelmatig op een specifieke doelgroep, zoals tienermoeders (~20%), moeders met een lichte verstandelijke beperking (~12%) of moeders met pasgeboren baby’s (~6%). Eén moederkindvoorziening richt zich specifiek op moeders met verslavingsproblematiek.
  • Ongeveer een kwart van de moederkindhuizen zijn moederkind-gezinshuizen waarbij professionele gezinshuisouders de continue factor in de begeleiding van moeders en kinderen. Over het algemeen zijn dit kleinschaliger voorzieningen met gemiddeld 4 plekken
  • De ~510 moederkindhuis plekken zijn verspreid over 64 gemeenten in Nederland; 278 gemeenten hebben zelf geen moederkindhuis, waardoor de meeste moederkindhuizen een regionale tot landelijke functie hebben.
  • Ongeveer 20% van de plekken is beschikbaar voor een vader-moeder-kind plaatsing. Voor ouders die langdurig of permanent een beschermde woonplek nodig hebben om goed genoeg ouderschap vast te houden, ook als de kinderen naar school gaan, lijken weinig mogelijkheden te zijn.

* waar moederkindhuis (MKH) staat geschreven mag ook ouderkindhuis (OKH) worden gelezen