Trajectduur

TIEN FEITEN NA TIEN JAAR

  • De gemiddelde duur van moederkind plaatsingen is 12 maanden (zie boxplot)
  • De kortste plaatsing duurde 6 dagen
  • Het langste traject duurde ruim 2,5 jaar
  • De trajectduur wordt voor het grootste deel bepaald door de Fase van uitstroom 
  • De duur van een volledig traject voor perspectiefbepaling (Fase 1 t/m 4) is 13 – 15 maanden
  • De duur van een traject wordt langer als een moeder meer tijd nodig heeft in een bepaalde Fase
  • Verlenging van Fases bij uitstroom in Fase 1 en 2 komt relatief weinig voor en zorgt gemiddeld voor een 0,3 maand langer traject
  • Verlenging van Fases bij uitstroom in Fase 3 en 4 zorgt gemiddeld voor een 3 maanden en 1 maand langer traject, respectievelijk
  • Vooral trajecten die eindigen in Fase 3 worden extra vertraagd door afwezigheid van geschikte uitstroomplekken met 24/7 toezicht en begeleiding (zie boxplot)
  • De gemiddelde trajectduur is in de afgelopen 10 jaar vrijwel gelijk gebleven

==