Kinderdagopvang

Kinderdagverblijf 24|SEVEN

Ons inpandige kinderdagverblijf is primair opgericht voor de opvang van kinderen van moeders die verblijven in ons moederkind-gezinshuis. Maar ook kinderen vanuit de wijk zijn welkom als ze worden aangemeld door het regie/sociaal team van de gemeente. Er wordt professionele kinderopvang geboden als moeder een opleiding of traject naar werk volgt, een betaalde baan heeft of behandeling/therapie nodig heeft. Ons kinderdagverblijf voldoet aan de landelijke eisen en is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) onder nummer 153195228 en aangesloten bij De Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. Algemene informatie en inspectierapporten zijn te vinden via deze link.

Het kinderdagverblijf is open van maandag t/m vrijdag tussen 8-17 uur. Kinderen onder de 1 jaar hebben aangepaste tijden. Alle opvang wordt geboden door drie pedagogischmedewerkers. Dit geeft stabiliteit voor de kinderen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de moeders.

Kinderdagverblijf 24|SEVEN Huize Kakelbont staat voor:

  • Kleinschalige opvang voor 0 tot 4-jarigen in huiselijke en veilige sfeer
  • Opvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI) of ter compensatie van thuissituatie
  • Vanuit de wijk: perspectiefbepaling naar aanleiding van onderzoeksvraag van Regieteam
  • Observatie, stimulatie, signalering en eventueel doorverwijzing
  • Achtwekelijkse evaluatie met ouders, begeleiders en regievoerder/jeugdbeschermer
  • Overleg over ontwikkeling, gedrag en spel van kind
  • Overleg over adequate begeleiding of extra hulpverlening samenwerking met andere instanties voor de best passende zorg!

Vragen over bereikbaarheid, openingstijden, informatie en overleg:
bij voorkeur via e-mail: kdv.moederkindhuis247@gmail.com
of eventueel telefonisch:06-15582580

Certificaat Geschilvrij 2022

Vragen over SMI, contracten en tarieven: harold@moederkindhuis247.nl